Πρόταση ΚΕΟΣΟΕ για υιοθέτηση της εθνικής ονομασίας στους επιτραπέζιους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη

Αριθμός πρωτ: 7439
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Πρόταση ΚΕΟΣΟΕ για υιοθέτηση της εθνικής ονομασίας στους επιτραπέζιους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη

Με την Ερώτησή μου 10255/2-5-2006 τόνιζα την ανάγκη στήριξης της αμπελουργίας στη χώρας μας ενόψει της μεταρρύθμισης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς κρασιού, που είναι σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανα ότι πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σημασία στις απόψεις των εμπλεκόμενων στην αγορά του κρασιού φορέων και την υιοθέτηση εθνικών θέσεων που θα απηχούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών.
Για τους λόγους αυτούς , απαιτείται να προσεχθούν ιδιαίτερα οι προτάσεις της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), ως κατ’ εξοχήν αρμόδιου φορέα. Μεταξύ των προτάσεων αυτών, είναι και η υιοθέτηση μίας πρακτικής που ακολουθείται στην Ισπανία και τη Γαλλία, και αφορά την παραγωγή κρασιών με εθνικές ονομασίες. Στην αγορά των επιτραπέζιων κρασιών, τα οποία δεν αναγράφουν γεωγραφική ένδειξη, θα ήταν πολύ χρήσιμη για τη στήριξη της ελληνικής αμπελουργίας η αναγραφή της χώρας προέλευσής τους, όπως κάνουν οι δύο προαναφερθείσες χώρες («Αμπελώνες της Ισπανίας» και «Αμπελώνες της Γαλλίας» αντίστοιχα).
Επειδή ο αμπελοοινικός τομέας στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη διέρχεται κρίση και οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της ηγεσίας του Υπουργείου δεν παρέχουν την αναγκαία στήριξη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει για τη στήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της πρακτικής που προτείνει η ΚΕΟΣΟΕ για τη κυκλοφορία στην αγορά επιτραπέζιων κρασιών «εθνικής ταυτότητας», όπως κάνουν ήδη η Ισπανία και η Γαλλία για τα επιτραπέζια κρασιά, στα οποία δεν αναφέρεται γεωγραφική ένδειξη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης