Πρόταση ΟΛΜΕ για κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας στα σχολεία

Αριθμός πρωτ: 5780
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση ΟΛΜΕ για κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας στα σχολεία.

Οι εκπρόσωποι των καθηγητών κάνουν λόγο για επανεξέταση του περιεχομένου και του χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία, προκειμένου να κατοχυρώνεται στην πράξη η θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους και η λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις όλων των παιδειών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών είναι αναγκαίο να εξεταστεί εκ νέου, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η επιστημονική του βάση και η αντικειμενικότητά του,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην επανεξέταση του ζητήματος της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία, ως προς το περιεχόμενο και το χαρακτήρα του, όπως συστήνει με πρότασή της η ΟΛΜΕ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης