Πρόταση ρύθμισης άνευ άδειας κτισμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8838
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση ρύθμισης άνευ άδειας κτισμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου με πρόσφατη απόφασή του, η οποία μάλιστα εγρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, υπέβαλε στο ΥΠΕΧΩΔΕ πρόταση ρύθμισης του προβλήματος των κτισμάτων χωρίς άδεια (αυθαίρετα) που βρίσκονται εκτός σχεδίου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.
Η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να τροποποιηθούν τα άρθρα 23 και 24 του Γ.Ο.Κ. (Ν.1577/85) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η ήδη διαμορφωμένη κατάσταση όσον αφορά τα εκτός σχεδίου κτίσματα αλλά και η ανάγκη επιτάχυνσης των απαραίτητων διαδικασιών για να ενταχθούν οι περιοχές που έχει προτείνει ο Δήμος στο σχέδιο πόλης.
Επειδή, σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, η μη επέκταση του σχεδίου πόλης στο Ηράκλειο επί τριάντα σχεδόν χρόνια (1958-1983), κατέστησε μονόδρομο για τους δημότες τη στροφή προς την εκτός σχεδίου δόμηση, ως μόνη διέξοδο στο στεγαστικό τους προβλήμα.
Επειδή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει επαρκείς εκτάσεις πολεοδομημένης γης στους πολίτες για να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες οικιστικές τους ανάγκες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να υιοθετήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα με τα άνευ άδειας κτίσματα εκτός σχεδίου πόλης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης