Πτώση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας

Αριθμός πρωτ: 12216
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Πτώση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.

Πτώση, κατά έξι μάλιστα θέσεις, κατέγραψε η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας στη διάρκεια του 2007, φέροντας στο προσκήνιο τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον, με αποτέλεσμα τόσο τη διαρκή υποχώρηση των εξαγωγών κατά το τελευταίο έτος, όσο και την εκτίναξη του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, όπως έχω άλλωστε επισημάνει και με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου.
Σύμφωνα με την παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας έχει υποχωρήσει από τον προηγούμενο χρόνο στην 42η θέση από την 36η θέση που κατείχε ένα χρόνο πριν, μεταξύ των 55 χωρών που μελετώνται από το IMD.
Όσον αφορά δε στον τομέα της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την συγκεκριμένη έκθεση, η χώρα μας έχει απολέσει συνολικά 16 θέσεις σε ένα μόλις χρόνο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να βελτιωθούν τόσο η ανταγωνιστικότητα Ελλάδας όσο και οι επιδόσεις της στον τομέα της κυβερνητικής πολιτικής, δείκτες που καταγράφουν ραγδαία πτώση στην έκθεση της παγκόσμιας επετηρίδας ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development και αντανακλούν την κακή πορεία της οικονομίας της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης