Πτώση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας

Αριθμός πρωτ: 14416
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Πτώση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.

Στην απάντηση του Υπουργείου στην Ερώτησή μου 12216/15-5-2008 σχετικά με την πτώση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα στη διάρκεια του 2007, σύμφωνα με την παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development, γίνεται παραδοχή της δυσχερούς κατάστασης που διαμορφώνεται στη χώρα μας.
Ωστόσο αντί της ανάληψης της ευθύνης από την Κυβέρνηση για τη δυσχερή αυτή κατάσταση, γίνεται κριτική για τα στοιχεία των διεθνών εκθέσεων ανταγωνιστικότητας αναφέροντας ότι: «οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τη διαφορετική προοπτική με την οποία είναι γραμμένα τα εν λόγω κείμενα, που συχνά αναφέρονται σε στόχους αρκετά ‘’στενότερους’’ από αυτούς, που περιβάλλουν την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Προβαίνουν σε συγκρίσεις με ανόμοιες χώρες, που πολλές φορές αποσπούν ευνοϊκότερες βαθμολογίες καθώς έχουν χαλαρότερο θεσμικό πλαίσιο σε θέματα αδειοδοτήσεων, περιβαλλοντικών όρων, ευελιξίας αγοράς κ.α.».
Επειδή στην απάντηση αναφέρεται επίσης ότι: «η χώρα κατατάσσεται ιδιαίτερα χαμηλά και στον τομέα της Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας (42η αντί της 35ης ένα χρόνο πριν). Δεν αποτελεί αποκλειστικό θέμα της κυβέρνησης, αλλά αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις , τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους μας, τους πολίτες γενικότερα», υποδηλώνοντας ότι και πάλι φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός της Κυβέρνησης.
Επειδή ένας από τους βασικότερους παράγοντες αύξησης της ανταγωνιστικότητας είναι η σταθερότητα της οικονομίας μιας χώρας και η αναπτυξιακή δυναμική που διαμορφώνεται προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το οικονομικό κύκλωμα και να υπάρχει δυναμική ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων.
Επειδή ο οικονομικών μαρασμός των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι μια πραγματικότητα που οφείλεται στις πολιτικές που ακολουθεί η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.
Επειδή η τοπική οικονομία, στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργός :
1) Ποια προγράμματα ανταγωνιστικότητας εφαρμόστηκαν στο Νομό Ηρακλείου από την έναρξη του 2004 έως το πρώτο εξάμηνο του 2008.
2) Τι προβλέπεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 για το Νομό Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης