Πυρηνική ενέργεια και ενεργειακές ανάγκες της χώρας

Αριθμός πρωτ: 13791
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Πυρηνική ενέργεια και ενεργειακές ανάγκες της χώρας

Τα πορίσματα ομάδας εργασίας της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για «διερεύνηση όλων των προσφερόμενων πρωτογενών πηγών ηλεκτροπαραγωγής και συγκριτική μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που παρουσιάζει η καθεμία».
Επειδή, όπως παρατηρεί το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου, δεν γίνεται καθόλου μνεία στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ότι οι ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούν να καλύψουν το ενεργειακό έλλειμμα, ενώ είναι γνωστό ότι με απλοποίηση των διαδικασιών και υλοποίηση διάφορων προτάσεων που έχουν κατατεθεί, μπορεί να αλλάξουν όλα τα δεδομένα.
Επειδή το συμπέρασμα «να αρχίσει η προετοιμασία των αναγκαίων μελετών, νομοθεσιών και υποδομών για να είναι η χώρα έτοιμη για την όποια επιλογή», δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, γιατί μόνο καθυστέρηση δημιουργεί στην κάλυψη των κενών και οδηγεί έστω και μετά από δεκαετία στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, αν μεσολαβήσει περίοδος απραξίας.
Επειδή η Κρήτη και ευρύτερα ο νησιωτικός χώρος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές που την περίοδο του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ανάγκες, παρέχονται με επάρκεια,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν θα λάβει υπόψη του τα πορίσματα για χάσιμο χρόνου σε μελέτες αφού είναι γνωστό πού θα οδηγήσουν ή αν θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση ενός ευρύτερου προγράμματος αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη του ενεργειακού ελλείμματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης