Ρύθμιση ζητημάτων των καθηγητών στις Σχολές Ξεναγών

Αριθμός πρωτ: 12149
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ζητημάτων των καθηγητών στις Σχολές Ξεναγών.

Η Σχολή Ξεναγών Κρήτης, η οποία διατηρεί μια μακρά παράδοση στο χώρο της εκπαίδευσης ξεναγών αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά προβλήματα στην ομαλή και απερίσπαστη εκπαιδευτικής της λειτουργία, καθώς αντιμετωπίζει συχνά το ζήτημα της αναζήτησης νέου διδακτικού προσωπικού.
Επειδή ο κίνδυνος της διακοπής της συνεχούς ροής των μαθημάτων της Σχολής, επιφέρει παράταση ή και απώλεια εξαμήνου γεγονός που επιφέρει σοβαρά οικονομικά πρόβλημα και σε όσους φοιτούν, αφού λόγω των υποχρεωτικών παρακολουθήσεων, αναγκάζονται να μην εργάζονται.
Επειδή δεν είναι δυνατόν η Σχολή να αντιμετωπίζει συνεχώς το πρόβλημα της αναζήτησης ικανών και έμπειρων καθηγητών, προκειμένου να συνεχίζεται η απρόσκοπτη εκπαιδευτική λειτουργία της,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξαιρεθούν οι καθηγητές της Σχολής Ξεναγών από το άρθρο 5. παρ, 2 Π.Δ.164/2004 περί 24μηνης σύμβασης ή τρίμηνης υποχρεωτικής διακοπής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων εργασίας, εξαίρεση η οποία έχει ήδη ισχύσει για τους καθηγητές στους οργανισμούς εκπαίδευσης των ΟΕΕΚ και ΟΑΕΔ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης