Σήμα κινδύνου για το νερό στο Νομό Ηρακλείου και διαχείριση των υδατικών πόρων

Αριθμός πρωτ: 910
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΥΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Σήμα κινδύνου για το νερό στο Νομό Ηρακλείου και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την έντονη ανησυχία των φορέων και των κατοίκων του Νομού Ηρακλείου για το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας καθώς και τον προβληματισμό τους σχετικά με τη μη ορθή διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσαράς όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2007-2008, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός, αφού η φετινή χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια χρονιά μεταξύ του κανονικού και του ξηρού υδρολογικού έτους στις περισσότερες περιοχές του Νομού, ενώ στη Μεσαρά η υδροστατική στάθμη είναι χαμηλότερη κατά 7 μέτρα, σε σχέση με το Μάιο του 2006, γεγονός που επιτάσσει τη λήψη έκτακτων μέτρων και περιορισμό της άντλησης νερού.
Επειδή, μεταξύ άλλων, προτείνεται η προώθηση και η επίσπευση κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής, όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, δίκτυα κ.α για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών (π.χ. ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων, απόβλητα ελαιουργείων κλπ).
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπερεκμετάλλευση των μόνιμων αποθεμάτων, η οποία εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια λόγω του αρνητικού ισοζυγίου εισροών – εκροών των υδροφορέων και η οποία θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυτικό κεφάλαιο και την οικονομία του Νομού.
Επειδή στο νομό Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια κανένα νέο έργο δεν έχει γίνει, ούτε κάποιο παλαιό έχει ολοκληρωθεί.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Με ποια μέτρα θα προστατευθούν οι υδροφόροι ορίζοντες του Νομού Ηρακλείου και πότε θα υλοποιηθεί το σύνολο των απαιτούμενων υδροληπτικών έργων που έχουν προταθεί από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και πότε θα ολοκληρωθούν τα υπό κατασκευή έργα, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο λειψυδρίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης