Σήμα κινδύνου για το νερό στο Νομό Ηρακλείου και διαχείριση των υδατικών πόρων

Αριθμός πρωτ: 15573
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σήμα κινδύνου για το νερό στο Νομό Ηρακλείου και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου 9068/22-3-06, 11485/6-6-06, 1886/30-11-06, 6379/29-3-07, 910/11-7-08 και πιο πρόσφατη την 14482/16-2-09, έχω επισημάνει την έντονη ανησυχία των φορέων και των κατοίκων του Νομού Ηρακλείου για το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας καθώς και τον προβληματισμό τους σχετικά με τη μη ορθή διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο πρόβλημα, όπως η Μεσσαρά.
Στην απάντηση του Υπουργείου στην από 14-3-07/5656 Ερώτησή μου σχετικά με το θέμα αναφέρεται ότι «Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει προγραμματίσει την υλοποίηση μιας σειράς επιμέρους δράσεων, για την πλήρη κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της χώρας μας, σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά. Οι δράσεις αυτές θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2008».
Επειδή δυο χρόνια μετά όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των υδάτων στη χώρα μας, αλλά η ουσία είναι ότι δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε με το Ν. 3199/2003.
Επειδή η μη υλοποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας , η οποία προβλέπει την επαρκή στελέχωση με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό όλων των υπηρεσιών Υδάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, έχει σαν αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων.
Επειδή στο νομό Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια κανένα νέο έργο δεν έχει γίνει, ούτε κάποιο παλαιό έχει ολοκληρωθεί.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθεται να προβεί στην επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υδάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου με γεωπόνους, καθώς και στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου για την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται από την λειψυδρία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης