Σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα στα χειρουργεία του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 18423
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα στα χειρουργεία του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, μεταξύ των οποίων και με τις 2327/23-7-08 και 16406/18-3-09, έχω επισημάνει τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα χειρουργεία των νοσοκομείων του Ηρακλείου, κυρίως λόγω των καίριων ελλείψεων σε προσωπικό, κλίνες αλλά και αναλώσιμα. Σε πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου («Νέα Κρήτη», 29-4-09) αναδεικνύεται για άλλη μια φορά το πρόβλημα που εξακολουθεί να υφίσταται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, παρά την παράδοση οκτώ νέων χειρουργείων.
Ειδικότερα, όπως τονίζεται και από τους εργαζομένους στο νοσοκομείο, από τα οκτώ χειρουργεία που παραδόθηκαν έχουν λειτουργήσει μόνο τα έξι, και ακόμα και σε αυτά έχουν τεθεί σε λειτουργία στην ουσία μόνο οι μισές αίθουσες. Η σημαντικότερη αιτία της απαράδεκτης αυτής υπολειτουργίας είναι αφενός ο ανεπαρκής αριθμός των νοσηλευτών, βοηθών θαλάμων και τραυματιοφορέων, αφετέρου η σοβαρή έλλειψη σε γιατρούς, τόσο ειδικευμένους όσο και ανειδίκευτους. Από την άλλη πλευρά, το υπάρχον προσωπικό αναγκάζεται να δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς, εργαζόμενο ακόμη και επί μισό μήνα χωρίς ρεπό.
Παράλληλα, το προσωπικό εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπάρκεια των αναλώσιμων, όπως σύριγγες και γάντια, ενώ καταγγέλλει τις συνθήκες αποστείρωσης των εργαλείων, ελλείψει του τμήματος αποστείρωσης που δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Ειδικότερα, η μεταφορά των πλυμένων εργαλείων γίνεται με φορείο, ενώ μέσα στους ταχυκλίβανους τοποθετείται υπερβολικά μεγάλος αριθμός εργαλείων, κάτι που αντενδείκνυται για την ορθή απολύμανση.
Επειδή η εικόνα των χειρουργείων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο κρίνεται, με βάση τα παραπάνω, όχι μόνο ως απαράδεκτη αλλά και ως επικίνδυνη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προχωρήσει στις απαιτούμενες προσλήψεις για την ενίσχυση των χειρουργείων του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με νοσηλευτικό προσωπικό και με γιατρούς, ώστε να τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα οκτώ νέα χειρουργεία.
2) Αν προτίθεται να μεριμνήσει για την άμεση λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης, καθώς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαμόρφωση των ενδεδειγμένων συνθηκών απολύμανσης.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης