Σημαντικές ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόμπιας Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 12070
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Σημαντικές ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόμπιας Ηρακλείου.

Σημαντικές ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και υλικοτεχνικές υποδομές παρατηρούνται στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόμπιας, δεκατρείς μέρες μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.
Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόμπιας αριθμεί 13 άτομα μόνιμο προσωπικό, 9 άτομα εποχιακό προσωπικό και 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία κρίνονται ανεπαρκή για την περιοχή που καλείται να καλύψει, η οποία εκτείνεται από την Αγία Βαρβάρα μέχρι το Τυμπάκι και τα σύνορα του Νομού Ρεθύμνου και προς από νότο μέχρι Λέντα και την νότια παραλία περιλαμβάνοντας οκτώ δήμους.
Επιτακτική ωστόσο κρίνεται και η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόμπιας σε Υπηρεσία προκειμένου να διαθέτει, πέραν του απαραίτητου προσωπικού και οχημάτων, και γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών, ούτως ώστε οι πολυπληθείς κάτοικοι της Μεσαράς να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν στο Ηράκλειο για την έκδοση π.χ. πιστοποιητικών πυρασφάλειας.
Επειδή, όπως επισημαίνεται, έντονο είναι το πρόβλημα των εποχιακών πυροσβεστών, καθώς έχουν συγκεκριμένο ωράριο, χωρίς νυχτερινές βάρδιες και μόλις 64 ώρες για αργίες και Κυριακές, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο σχεδιασμός και το έργο του Σταθμού.
Επειδή ήδη με δύο Ερωτήσεις μου (9270/28-3-08, 11353/6-5-08) έχω αναφερθεί στα κενά που σημειώνονται στην πυροσβεστική δύναμη του Νομού Ηρακλείου και τις Κρήτης γενικότερα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η απαιτούμενη αντιμετώπιση της σωρείας των προβλημάτων που παρατηρούνται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στη στελέχωση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόμπιας με το απαραίτητο προσωπικό και την ενίσχυσή του με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής της Μεσαράς που καλύπτει, αλλά και την αναβάθμισή του σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, να διαθέτει και γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης