Σημαντική απόκλιση στις τιμές παραγωγού και καταναλωτή

Αριθμός πρωτ: 272
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : Σημαντική απόκλιση στις τιμές παραγωγού και καταναλωτή.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στις σημαντικές αποκλίσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των τιμών του παραγωγού και του καταναλωτή, κυρίως στα αγροτικά προϊόντα, τα οποία πωλούνται στη λιανική έως και 1000% πάνω από τις τιμές χονδρικής. Ωστόσο τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, με συνέπεια, από τη μια, τη συρρίκνωση του εισοδήματος των καταναλωτών και τον οικονομικό μαρασμό των παραγωγών, και από την άλλη, τον ανεξέλεγκτο παράνομο πλουτισμό ορισμένων κερδοσκόπων.
Οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα υψηλές και αυξάνουν περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που δεν επιτρέπει στους παραγωγούς να απολαύσουν την μικρή άνοδο στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Αντίθετα, το καθαρό κέρδος ορισμένων μεσαζόντων είναι πολλαπλάσιο, σε βάρος των καταναλωτών αλλά και των αγροτών της χώρας.
Επειδή και παλαιότερα έχω επισημάνει την ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση του κόστους παραγωγής, η Κυβέρνηση ωστόσο δεν έχει προβεί σε καμιά διαρθρωτική αλλαγή στον αγροτικό τομέα προκειμένου οι αγρότες να είναι σε θέση να απολαύσουν τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που παράγουν.
Επειδή οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες έχουν περιέλθει σε απόγνωση, αφού αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος ζωής, και είναι επιβεβλημένη η διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων για την πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας που κυριαρχούν στην αγορά,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αποκατασταθεί η ορθολογική λειτουργία της αγοράς αγροτικών προϊόντων, στην οποία κυριαρχούν τα φαινόμενα της αισχροκέρδειας ορισμένων μεσαζόντων, υπό την ανοχή της Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης