Σημαντική μείωση του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού

Αριθμός πρωτ: 17051
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σημαντική μείωση του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού σημείωσε σημαντική πτώση, της τάξης του 5,8% τον Φεβρουάριο του 2009 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του περυσινού Φεβρουαρίου, γεγονός που καταδεικνύει τη ζοφερή κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας.
Επειδή η κατάσταση εξελίσσεται σε βάρος των παραγωγών, καθώς ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού το Φεβρουάριο του 2009 σημείωσε μείωση 0,6% σε σχέση με τον Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου για το σοβαρό αυτό ζήτημα δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για την αντιμετώπιση της σημαντικής μείωσης του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού, προκειμένου να μην υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης