Σοβαρά προβλήματα σε πολλά νέα σχολικά βιβλία

Αριθμός πρωτ: 193
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα σε πολλά νέα σχολικά βιβλία.

Η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει ενστάσεις για πολλά από τα νέα βιβλία, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς επισημαίνουν σοβαρά προβλήματα τόσο στη μεθοδολογία όσο και στο περιεχόμενό τους.
Τα προβλήματα εστιάζονται στα βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας καθώς και στο βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Επειδή επιβάλλεται τα σχολικά βιβλία, να παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα της ολοκληρωμένης γνώσης με μια μεθοδολογία προσιτή για τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά και για τους εκπαιδευτικούς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα σοβαρά προβλήματα που διαπίστωσε η εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο σε πολλά σχολικά βιβλία, όπως το βιβλίο της Ιστορίας, στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στα βιβλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και της Νεοελληνικής Γλώσσας

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ