Σοβαρά προβλήματα στα Αθλητικά Σχολεία στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7404
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα στα Αθλητικά Σχολεία στο Νομό Ηρακλείου.

Τα κενά που υπάρχουν στα Αθλητικά Σχολεία στο Νομό Ηρακλείου, ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και προστίθενται στα ήδη πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία αυτά.
Επειδή σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, τα κενά που υπάρχουν στα Αθλητικά Σχολεία (ΤΑΔ/ΕΤΑΔ), στο Νομό Ηρακλείου αφορούν είκοσι επτά θέσεις γυμναστών.
Επειδή πέρα του σοβαρού προβλήματος των εκπαιδευτικών κενών, μείζον ζήτημα αποτελεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης καθώς και το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στο Αθλητικό Σχολείο Μεσαράς, που λειτουργεί στο κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου Πόμπιας, αφού ο διαγωνισμός που έγινε για τη μεταφορά τον μαθητών προέβλεπε ημερολογιακό και όχι σχολικό έτος, με αποτέλεσμα τα παιδιά που μεταφέρονται φέτος να μην εξυπηρετούνται με ένα δρομολόγιο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει δεύτερο, καθώς το έργο της μεταφοράς έχει κλείσει μέχρι το πέρας του 2008,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Πότε θα καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα Αθλητικά Σχολεία στο Νομό Ηρακλείου, για την ομαλή υλοποίηση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος.
2) Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει σχετικά με το πρόβλημα της σχολικής στέγης των Αθλητικών Σχολείων στο Νομό Ηρακλείου.
3) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στο Αθλητικό Σχολείο Μεσαράς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης