Σοβαρά προβλήματα στην Ειδική Αγωγή στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 6229
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα στην Ειδική Αγωγή στη χώρα μας.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΣΕΑ), το 85% των ειδικών σχολείων και το 80% των χώρων που στεγάζουν παιδιά με εδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ακατάλληλοι.
Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της έρευνας, οι υποδομές των σχολείων δεν είναι επαρκείς αφού η πλειονότητα των αιθουσών είναι μικρές, όταν θα έπρεπε να είναι αίθουσες πολλαπλής χρήσης προκειμένου να κινούνται τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες με περισσότερη άνεση αλλά και τα παιδιά με νοητική στέρηση να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται.
Επειδή εκτός των προβλημάτων που υπάρχουν σε προσωπικό και σε κτιριακές υποδομές, παρατηρούνται και σοβαρά γραφειοκρατικά προβλήματα στην έκδοση των γνωματεύσεων που απαιτούνται προκειμένου τα παιδιά με αναπηρία να δεχθούν τις υποστηρικτικές και τις σχολικές δομές που υπάρχουν, υπέρ των παιδιών με αναπηρία και πολλές φορές περνούν 4 έως και 10 χρόνια για να πάρουν μια γνωμάτευση.
Επειδή το πρόσφατο νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή δεν λύνει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν ,αφού όπως επισημαίνουν και οι ειδικοί δεν στοχεύει στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη οι ανάγκες σε προσωπικό αλλά και υποδομές είναι μεγάλες και δεν επιτρέπουν να γίνει κατορθωτή η αποτροπή της σχολικής διαρροής για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα και με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεται να λάβει για την λύση των πολλών προβλημάτων στην Ειδική Αγωγή στο Νομό Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης