Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 18454
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου.

Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου καθώς και σε συζητήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής, έχω τονίσει την ανάγκη που υπάρχει για μέριμνα της πολιτείας, ώστε να διαμορφωθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου. Όπως είναι γνωστό, το Ευρωπαϊκό Σχολείο δημιουργήθηκε στο Ηράκλειο με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των υπαλλήλων και των στελεχών που εργάζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και η λειτουργία του αποτελούσε συμβατική δέσμευση της χώρας στην κυρωθείσα Συμφωνία Έδρας του Οργανισμού στο Ηράκλειο.
Ωστόσο, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των στελεχών του Οργανισμού προς την Κυβέρνηση, η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου εξακολουθεί να είναι ελλιπέστατη. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού, από τη μια πλευρά δεν είναι δυνατό να καλυφθούν οι ανάγκες τους, από τη στιγμή που το Σχολείο δεν περιλαμβάνει όλες τις τάξεις για να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους. Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι το κτήριο δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένο, γι’ αυτό το λόγο υπάρχει η ανάγκη καινούργιων εγκαταστάσεων, αίτημα στο οποίο έχω αναφερθεί και στην 13562/30-1-09 Ερώτησή μου.
Επειδή η λειτουργία του ENISA στο Ηράκλειο προσδίδει κύρος, προβολή καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης της έρευνας στην πόλη, ωστόσο η κατάσταση αμαυρώνεται εξαιτίας της προβληματικής λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σχολείου.
Επειδή οι εργαζόμενοι του ENISA δικαίως αγανακτούν και σκέφτονται ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό εξαιτίας της κατάστασης αυτής, που δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διατεθούν πιστώσεις για την αγορά οικοπέδου, με σκοπό τη δημιουργία νέου κτηρίου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την κάλυψη των ελλείψεων, ώστε το Ευρωπαϊκό Σχολείο να μπορεί να φιλοξενήσει παιδιά όλων των τάξεων, καθώς και να αποκτήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης