Σοβαρά προβλήματα στον κατασκευαστικό κλάδο στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 6062
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα στον κατασκευαστικό κλάδο στη χώρα μας.

Την αγωνία τους εκφράζουν οι εργολήπτες δημοσίων έργων καθώς από τη μια μεριά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ανάθεση και χρηματοδότηση δημοσίων έργων και από την άλλη δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι στην ποιότητα των έργων λόγω των μεγάλων εκπτώσεων που δίνονται από τους εργολάβους για την ανάληψη των έργων που έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα την έκπτωση και στην ποιότητα
Όπως επισημαίνουν οι εργολήπτες, η κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο είναι τραγική καθώς οι μισές από τις μικρές εταιρείες κινδυνεύουν με υποβάθμιση του εργοληπτικού τους πτυχίου αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα οικονομικά κριτήρια που έχουν τεθεί για τη διατήρησή του.
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτικών Εταιρειών ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με αποτέλεσμα οι μικρές εταιρείες να οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό, όπως αποδεικνύεται μετά την εφαρμογή από την Κυβέρνηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Επειδή σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργοληπτών, η μέθοδος των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα μας δεν αποτελεί αναπτυξιακή επένδυση, απλά δεσμεύει εθνικούς πόρους κρύβοντας το δημόσιο χρέος και προβαίνοντας σε εργολαβίες σε τράπεζες με πολλαπλάσιο κόστος, όπως καταγγέλλουν οι εργολήπτες δημοσίων έργων.
Επειδή εκφράζονται πλέον φόβοι για να χαθούν τα χρήματα όχι μόνο από το Γ’ ΚΠΣ αλλά και από το Δ΄ ΚΠΣ αφού δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τα έργα καθώς δεν υπάρχουν τα χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό για να καλυφθεί η κρατική συμμετοχή που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων.
Επειδή η αστάθεια που έχει προκαλέσει η Κυβέρνηση στον κλάδο αυτό οφείλεται και σε ένα μεγάλο βαθμό στις συνεχείς αλλαγές του φορολογικού συστήματος των εργοληπτικών εταιρειών.
Επειδή όπως είχα επισημάνει και σε προηγούμενη Ερώτησή μου 7529/3-5-07, σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με τους εκπροσώπους των κατασκευαστών ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 30% των εργοληπτικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν κλείσει, ενώ απειλούνται και οι υπόλοιπες, όχι γιατί δεν υπάρχουν έργα αλλά γιατί η Κυβέρνηση δημιουργεί ένα περιβάλλον με δαιδαλώδης διαδικασίες που οδηγούν με βεβαιότητα στο κλείσιμο των επιχειρήσεων.
Επειδή ο βασικός πυλώνας της Κυβέρνησης για τον κατασκευαστικό κλάδο οι ΣΔΙΤ, καταρρέει στην πράξη, αφού δεν μπορεί να καλύψει βασικά έργα υποδομής, όπως η βελτίωση των επαρχιακών οδικών δικτύων, τα αντιπλημμυρικά έργα, τη διαχείριση απορριμμάτων , τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, γεγονός που στην Κρήτη παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονα και έχει οδηγήσει στη μείωση των μικρών έργων σε επίπεδο περιφέρειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να ενισχύσουν το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα μεγάλα δημόσια έργα τα οποία έχουν τελματώσει και οδηγούν στο κλείσιμο ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά στο σύνολο της χώρας, καθώς και με ποιά μέτρα προτίθενται να προβούν στην ενίσχυση των μικρών και μεγάλων εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων.
2) Εάν προτίθενται να εντάξουν την Κρήτη στις νησιωτικές περιοχές όπου υπάρχουν διαφορετικές τιμές λόγω κόστους μεταφοράς υλικών , καθώς σε πολλές περιπτώσεις εξειδικευμένων εργασιών το κόστος είναι μέχρι και 30% ακριβότερο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης