Σοβαρά προβλήματα στο Γυμνάσιο Γουβών

Αριθμός πρωτ: 9558
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα στο Γυμνάσιο Γουβών.

Τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο Γυμνάσιο Γουβών τα τελευταία χρόνια δεν έχουν αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες ακόμα και στη διεξαγωγή των μαθημάτων.
Το κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο σχολείο που στεγάζεται στα κτίρια της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι μικρές αίθουσες , η παλαιότητα του κτιρίου και η έλλειψη αθλητικών χώρων είναι μερικά μόνο από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν.
Επειδή στις δυσκολίες αυτές προστίθενται και οι ελλείψεις καθηγητών, σχολικού φύλακα, αλλά και καθαριστριών με αποτέλεσμα, όχι μόνο να δυσκολεύεται το εκπαιδευτικό έργο αλλά να κινδυνεύει και η σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στην αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος στο Γυμνάσιο Γουβών, καθώς επίσης και στην κάλυψη τόσο των εκπαιδευτικών κενών όσο και των άλλων ειδικοτήτων, όπως του φύλακα και των καθαριστριών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης