Σοβαρά προβλήματα στο 65ο Νηπιαγωγείο στο συνοικισμό της «Αγίας Αικατερίνης» στην πόλη του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 15828
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα στο 65ο Νηπιαγωγείο στο συνοικισμό της «Αγίας Αικατερίνης» στην πόλη του Ηρακλείου.

Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής της «Αγίας Αικατερίνης» στο Ηράκλειο, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα λόγω της απουσίας ανοικτών χώρων και χώρων πράσινου στην περιοχή, για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα η καθημερινότητά τους να είναι πολύ δύσκολη.
Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους μικρούς μαθητές του 65ου Νηπιαγωγείου της περιοχής, καθώς δεν υπάρχει αυλή προκειμένου να περνούν τις ώρες του διαλείμματος τα μικρά παιδιά με αποτέλεσμα να μένουν μέσα στην αίθουσα τις μέρες που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, ενώ τις υπόλοιπες μέρες παίζουν στο χώρο της πλατείας της Αγίας Αικατερίνης με κίνδυνο να ξεφύγουν της προσοχής των εκπαιδευτικών.
Επειδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι μικροί μαθητές και οι γονείς τους όσο και οι νηπιαγωγοί είναι πρωταρχικής σημασίας και είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα από την Πολιτεία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά του 65ου Νηπιαγωγείου στο συνοικισμό της «Αγίας Αικατερίνης» στο Ηράκλειο, λόγω έλλειψης προαύλιου χώρου για τους μικρούς μαθητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης