Σοβαρές αυθαιρεσίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη

Αριθμός πρωτ: 16850
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές αυθαιρεσίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη.

Σύμφωνα με την έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη για το 2008, υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις και αυθαιρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο και τις υπηρεσίες του.
Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μεγάλος αριθμός αγροτών εξέφρασε σοβαρά παράπονα τόσο για τη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του όσο και για το τελικό ποσό που τους καταβλήθηκε, καθώς ήταν δυσανάλογα μικρό από αυτό που δικαιούντο.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει το σοβαρό αυτό πρόβλημα για τους αγρότες του Νομού Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει δοθεί λύση.
Επειδή σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε να εφαρμόσει ορθά τις σχετικές διατάξεις και να διαμορφώσει ο ίδιος εσωτερικά κριτήρια προκειμένου να αποφασίζει σύννομα ποιες περιπτώσεις, πέρα από αυτές που απαριθμούνται ενδεικτικά, αποτελούν «εξαιρετικές περιστάσεις» προκειμένου να γνωρίζουν οι πολίτες και να μην υπάρχει αυθαιρεσία από την πλευρά του Οργανισμού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα κρούσματα αυθαιρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά των παραγωγών, όπως καταγράφονται στην έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης