Σοβαρές ελλείψεις δομών ανάπτυξης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8684
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές ελλείψεις δομών ανάπτυξης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Νομό Ηρακλείου.

Τις σοβαρές ελλείψεις δομών ανάπτυξης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Νομό Ηρακλείου ανέδειξε για μία ακόμη φορά σχετική εξόχως αξιόλογη ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ Ν. Ηρακλείου «Δικαίωμα στη Ζωή».
Το αίτημα για ανοικτές ολοκληρωμένες δομές στο νομό προβάλλει περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, καθώς ο αριθμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ στην πόλη του Ηρακλείου λειτουργεί μόνο το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο, το οποίο δεν είναι δυνατόν να καλύψει το σύνολο των αναγκών.
Επειδή στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν δομές, οι οποίες να μπορούν να φιλοξενήσουν ημερήσια, μόνιμα ή προσωρινά, άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των ηλικιών.
Επειδή ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο Νομό Ηρακλείου είναι η μη συνολική καταγραφή του αριθμού των ΑΜΕΑ και η μη κατηγοριοποίηση των αναγκών τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνολική εικόνα της κατάστασης.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (1955/4-12-06, 1700/27-11-06) έχω επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας ημερήσιας φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία στο Νομό Ηρακλείου, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή ουσιαστικής φροντίδας για τα ΑΜΕΑ αλλά και για τις οικογένειές τους.
Επειδή, όπως προέκυψε και από την ημερίδα, η πολιτική που οφείλει να εφαρμόζει ένα κράτος πρέπει να είναι πρωτίστως κοινωνική και όχι επιδοματική,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1) Εάν προτίθεται να προβεί στη δημιουργία των αναγκαίων ολοκληρωμένων δομών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των ηλικιών στο Νομό Ηρακλείου, προκειμένου να μην αισθάνονται πολίτες β’ κατηγορίας και να μην περιθωριοποιούνται.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στη δημιουργία κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας ημερήσιας φροντίδας για ΑμΕΑ στο Ηράκλειο με αναβαθμισμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης