Σοβαρές ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1451
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα στο Νομό Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω θέσει το ζήτημα των μεγάλων κενών στο Πυροσβεστικό Σώμα στο Νομό Ηρακλείου και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων από την Κυβέρνηση για την επίλυσή του.
Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, αφού βάση του οργανογράμματος του Πυροσβεστικού Σώματος, προβλέπονται 334 άτομα, ενώ υπηρετούν μόλις 124. Οι 210 κενές οργανικές θέσεις είναι 120 στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού Ηρακλείου και οι 90 στην ΕΜΑΚ Κρήτης.
Επειδή η αδυναμία λύσης του προβλήματος από την πλευρά της Κυβέρνησης καθίσταται σαφής από το γεγονός ότι, ενώ στην Περιφέρεια της Κρήτης συστήθηκαν δύο Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ένα συντονιστικό Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο και δυο Πυροσβεστικά Κλιμάκια, δεν έγινε η στελέχωσή τους με το απαιτούμενο προσωπικό με αποτέλεσμα να απορροφηθεί δυναμικό από τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες και να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα.
Επειδή μετά από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και τις τραγικές συνέπειες που καταγράφηκαν απαιτείται λήψη άμεσων μέτρων για την επαρκή στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, η οποία κρίνεται επιβεβλημένη όχι μόνο για την αποφυγή ανάλογων καταστάσεων, αλλά και για της αποφυγής της έντονης καταπόνησης και της εξάντλησης του ήδη υπάρχοντος δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επειδή η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης καθιστά το ζήτημα πλήρωσης των κενών των οργανικών θέσεων πρωτεύουσας σημασίας, όπως επίσης και την αναγνώριση του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
Επειδή μερικά από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια για να καλυφθούν θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν με απρόβλεπτες συνέπειες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προβούν άμεσα στην πλήρωση των οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην ΕΜΑΚ στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα.
2) Εάν προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το επάγγελμα των πυροσβεστών να αναγνωριστεί ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ