Σοβαρές καταγγελίες του ΚΕΠΚΑ για την ασυδοσία των τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια δανεισμού

Αριθμός πρωτ: 13029
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές καταγγελίες του ΚΕΠΚΑ για την ασυδοσία των τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια δανεισμού.

Με πρόσφατη επιστολή του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), εκφράζεται η έντονη ανησυχία των δανειοληπτών από τις μεγάλες αυξήσεις των δόσεων τους παρά τις μειώσεις των ευρωπαϊκών επιτοκίων (Euribor και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).
Επειδή αν και όπως υποστηρίζει ο τραπεζικός κλάδος γίνεται αναπροσαρμογή του επιτοκίου ωστόσο ο υπολογισμός της δόσης γίνεται έναντι του κεφαλαίου με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δόση, αν και οι συνολικοί τόκοι μειώνονται, γεγονός που δεν μπορεί να το διαπιστώσει σε πρώτη φάση ο δανειολήπτης.
Επειδή αυτό που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση ο δανειολήπτης δεν είναι τίποτα άλλο από επιβάρυνση της δόσης που καλείται πλέον να πληρώσει, γεγονός που όχι μόνο δεν τον ανακουφίζει η μείωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων αλλά του επιφέρει πρόσθετο οικονομικό βάρος.
Επειδή και στην περίπτωση σύναψης νέου δανείου οι περισσότερες τράπεζες, παρά τα μειωμένα ευρωπαϊκά επιτόκια, οι ίδιες αυξάνουν τη δική της πρόσθετη επιβάρυνση στον πελάτη προκειμένου να μη μειωθούν τα κέρδη τους.
Επειδή η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών, πριν οδηγηθούν σε χρεοκοπία πολλά νοικοκυριά, τόσο στην Κρήτη όσο και ολόκληρη τη χώρα, τα οποία έχουν προσφύγει αναγκαστικά στο δανεισμό προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις άμεσες ανάγκες τους ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρόσθετη επιβάρυνση στη δόση των δανειοληπτών από τις μεταβολές των ευρωπαϊκών επιτοκίων.
2) Εάν προτίθεται να εφαρμόσει πρόσθετα εποπτικά μέτρα για τις τράπεζες, προκειμένου να αποτρέπονται φαινόμενα ασυδοσίας στην τραπεζική αγορά με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των δανειοληπτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης