Σοβαροί κίνδυνοι για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων από την εντατικοποίηση του σχολικού προγράμματος

Αριθμός πρωτ: 11354
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Σοβαροί κίνδυνοι για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων από την εντατικοποίηση του σχολικού προγράμματος.

Αρνητικά αξιολογεί η πλειοψηφία των καθηγητών το σχολικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρώντας πως η εντατικοποίησή του, στην οποία προστίθεται και η επιβάρυνση των μαθητών από τις εξωσχολικές δραστηριότητες, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων.
Τα ανησυχητικά αυτά συμπεράσματα για το ρόλο του σημερινού σχολείου προέκυψαν από σχετική έρευνα που παρουσίασε πρόσφατα το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών στα Χανιά.
Ενδεικτικά, στην ερώτηση «σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου στο σύνολό του συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της αυτενέργειας και των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών», οι καθηγητές απάντησαν «καθόλου» σε ποσοστό 7,7%, «λίγο» σε ποσοστό 59,7%, «αρκετά» 29,3%, ενώ «πολύ» απάντησε μόνο το 3,3% των εκπαιδευτικών.
Επειδή και αυτή η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγών στο ωρολόγιο πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαναφέροντας στο προσκήνιο την πάγια θέση των καθηγητών σχετικά με την ανάγκη απεμπλοκής από μια μαθησιακή διαδικασία που βασίζεται στην αποστήθιση και τη στροφή προς μια κριτική και δημιουργική προσέγγιση στη γνώση.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης των σχολικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αναβαθμιστεί το σχολικό πρόγραμμα και τα βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και να απεμπλακεί η μαθησιακή διαδικασία από την αποστήθιση, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης