Σοβαρό έλλειμμα της χώρας μας στο έλλειμμα μετατόπισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Αριθμός πρωτ: 9759
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρό έλλειμμα της χώρας μας στο έλλειμμα μετατόπισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τις κοινοτικές επιδόσεις αναφορικά με την εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών, αφού ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο λεγόμενο «έλλειμμα μετατόπισης» από τη μεταφορά των κοινοτικών Οδηγιών είναι στο 1,2%, ενώ στη χώρα μας το έλλειμμα αυτό είναι διπλάσιο της τάξης του 2,8%.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι 11/11/2006, η Ελλάδα χρειάζεται να εναρμονιστεί με 45 Οδηγίες, προκειμένου να έχει μηδενικό έλλειμμα μετατόπισης από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, ενώ εκκρεμούν 20 ακόμα ειδοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για εναρμόνιση της χώρας σε ευρωπαϊκές Οδηγίες, προκειμένου να φτάσει στο 1,5% που είναι ο στόχος.
Επειδή ακόμη η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις, όσον αφορά τις παραβάσεις Κανονισμών, Οδηγιών, κτλ., με 91 περιπτώσεις και με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης.
Επειδή είναι ανάγκη να σταματήσει η δυσφήμηση της χώρας και να αλλάξει η εικόνα που παρουσιάζει.
Επειδή η προηγούμενη Ερώτηση 3854/2-2-07 με το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκε,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες συντονισμένες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την ορθολογική ενσωμάτωση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό μας δίκαιο αλλά και την τήρησή τους, προκειμένου να μην στερείται η χώρα, αλλά και οι πολίτες, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για ανάπτυξη και να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της Ελλάδας έναντι των υπολοίπων εταίρων μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης