Σπατάλη χρημάτων και χρόνου σε βάρος δημοπρατηθέντων έργων όπως το φράγμα Πλακιώτισσας ή υπό δημοπράτηση έργων

Αριθμός πρωτ: 17914
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Σπατάλη χρημάτων και χρόνου σε βάρος δημοπρατηθέντων έργων όπως το φράγμα Πλακιώτισσας ή υπό δημοπράτηση έργων.

Η σκόπιμη δημοπράτηση έργων που στην πράξη δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν γιατί δεν έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις είναι το νέο μοντέλο κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος προς όφελος μόνο της επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά το φράγμα Πλακιώτισσας, οι κάτοικοι της περιοχής μετά τη δημοπράτησή του τον περασμένο χρόνο, δεν βλέπουν όχι μόνο να προχωρά αλλά ούτε να αρχίζει το έργο.
Οι λόγοι της καθυστέρησης του έργου είναι γιατί δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις προκειμένου να μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του.
Ο εργολάβος, όπως είναι γνωστό, νοίκιασε οικόπεδο, εγκατέστησε μηχανήματα και φύλακα ώστε να μετρά προς όφελός του ο χρόνος αφού η πολιτεία δεν μερίμνησε έγκαιρα για την απαλλοτρίωση των αναγκαίων εκτάσεων ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου.
Οι φήμες που κυκλοφορoύν στην περιοχή είναι ότι σπαταλώνται χρήματα του έργου χωρίς αυτό να υλοποιείται.
Επειδή αυτή η διαδικασία έχει ακολουθηθεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις έργων, οι δημοπρασίες των οποίων γίνονται χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις.
Επειδή το ίδιο αναμένεται να γίνει ακόμη και για το μεγάλης πνοής έργο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι, για το οποίο δεν έχουν αρχίσει ούτε οι κτηματολογικοί χάρτες, ενώ αναμένεται η δημοπράτησή του τον επόμενο μήνα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί
1) Αν πραγματικά ενδιαφέρονται να γίνουν τα έργα που δημοπρατούν ή απλά θέλουν να σπαταλούν μόνο χρόνο και χρήματα σε βάρος των έργων αφού δεν λαμβάνονται υπόψη οι δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος της εθνικής οικονομίας, που προκύπτουν από την ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί σωστά τα υπό εκτέλεση έργα,
2) Με ποιό προγραμματισμό θα υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες απαλλοτριώσεις του φράγματος Πλακιώτισσας αλλά και των άλλων υπό εκτέλεση έργων, όπως και του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλλι.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης