Στήριξη Στρατάκη στην προσπάθεια της εταιρείας λαϊκής βάσης “Παγκρήτια Ανανεώσιμες”20/3/2012

Στήριξη Στρατάκη στην προσπάθεια της εταιρείας λαϊκής βάσης “Παγκρήτια Ανανεώσιμες”.

Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με την προσπάθεια της εταιρείας λαϊκής βάσης “Παγκρήτια Ανανεώσιμες” για την αδειοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ στην Κρήτη αλλά και για τη διασύνδεση του νησιού με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του κ.Λεμπιδάκη για την Παγκρήτια Ανανεώσιμες, “με πλήρη και εμπεριστατωμένη αίτηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη που κατέθεσε στη ΡΑΕ η Παγκρήτια Ανανεώσιμες, ζητεί να αδειοδοτηθεί για να κατασκευάσει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων ΑΠΕ που η Πολιτεία θα αποφασίσει να εγκατασταθούν στο εξής στο νησί μας (έως 1000MWp), σε συνδυασμό με το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο (υποβρύχιο καλώδιο).
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει σχεδιαστεί ποτέ για την Κρήτη, που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξή της με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην επιστροφή στον φορολογούμενο πολίτη-καταναλωτή της υπεραξίας που δημιουργείται, αλλά και της εισφοράς ΑΠΕ που για χρόνια καταβάλλει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Στο έργο αυτό, από το οποίο θα εξαρτάται μελλοντικά και η ηλεκτροδότηση της Κρήτης, δεν πρέπει να συμβεί ό,τι δυστυχώς συνέβει με την πλειοψηφία των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, που έχουν περάσει στην ιδιοκτησία αλλοδαπών, ενώ επιδοτούνται από τον Έλληνα καταναλωτή.
Ιδιαίτερα το καλώδιο πρέπει να κατασκευαστεί και να ελέγχεται είτε από το Δημόσιο, είτε από την εταιρεία λαϊκής βάσης των Κρητών.
Δυστυχώς η ΔΕΗ-Ανανεώσιμες δεν απάντησε στην πρότασή μας για την από κοινού με την Παγκρήτια Ανανεώσιμες κατασκευή του έργου, ενώ έχουν δοθεί σχετικές άδειες σε δύο ιδιωτικούς φορείς.
Την προστασία του δημοσίου συμφέροντος στο έργο που προωθεί η εταιρεία λαϊκής βάσης, εγγυάται η συμμετοχή της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με τα 80.000 μέλη, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακης Ένωσης των Δήμων, της Εκκλησίας και άλλων φορέων της Κρήτης, αλλά και το καταστατικό της εταιρείας που δεν επιτρέπει σε κανένα μέτοχο να υπερβεί το 2% του μετοχικού κεφαλαίου. Μέτοχος μπορεί να είναι κάθε Κρητικός ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με την Κρήτη.
Χαρακτηριστικό της διάθεσης συμμετοχής είνια το γεγονός ότι προσφέρθηκαν προς αξιολόγηση καταλληλότητας για εγκατάσταση ΑΠΕ, εκτάσεις πολλαπλάσιες των απαιτουμένων, κυρίως από Δήμους, αλλά και από Μητροπόλεις, Μονές και ιδιώτες. Σε ένα τμήμα αυτών των εκτάσεων, εφόσον δοθεί η άδεια παραγωγής, θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκοί σταθμοί, μετά από σοβαρή περιβαλλοντική μελέτη.
Η τεχνολογία που προτείνεται να εφαρμοστεί (κυρίως κινούμενα φωτοβολταϊκά) έχει επιλεγεί με γνώμονα τη δυνατότητα κατασκευής στην Κρήτη μεγάλου μέρους του εξοπλισμού που απαιτείται και της εγκατάστασης και συντήρησής του από το τοπικό δυναμικό, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την τοπική οικονομία.
Η κατάθεση της αίτησης για άδεια παραγωγής, είναι το πρώτο βήμα μιας δύσκολης πορείας, σε μια αρνητική οικονομική συγκυρία. Ανοίγει το δρόμο για να πάρουν στα χέρια τους οι Κρητικοί, φορείς και φυσικά πρόσωπα, την υπόθεση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ανάπτυξης”.
Η Κρήτη έχει τη δύναμη να υπερβεί τις δυσκολίες και να καταφέρει και πάλι, με τη βοήθεια κάθε Κρητικού, να πρωτοπορήσει, καταλήγει η επιστολή του κ.Λεμπιδάκη την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο κ.Στρατάκης.