Στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 2717
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Η πρόσφατη παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, μεταξύ των άλλων εμφανίζει το έλλειμμα της πολιτείας για ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης νέων επιχειρήσεων , αφού πάνω από το 20% των επιχειρηματικών προσπαθειών το 2006 αποτελεί επιχειρηματικότητα ανάγκης.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ μπορεί να καταγράφεται αύξηση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, ωστόσο πάνω από το 20% των επιχειρηματικών προσπαθειών του 2006 αποτελεί επιχειρηματικότητα ανάγκης αφού τα άτομα που στράφηκαν στην επιχειρηματική δραστηριότητα το επέλεξαν λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης.
Επειδή μπορεί να διατείνεται η Κυβέρνηση ότι υπάρχει αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρας μας, η εξασθένιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της όμως δεν αφήνει περιθώρια για τυμπανοκρουσίες αφού όχι μόνο γίνεται εξ ανάγκης αλλά και οι μισοί νέοι επιχειρηματίες ανήκουν στο ανώτερο εισοδηματικό κλιμάκιο του ελληνικού πληθυσμού , γεγονός που φανερώνει ότι το επιχειρείν απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους.
Επειδή η υστέρηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών (30%) σε σχέση με τους άνδρες (70%) αποτελεί ένα ακόμα βασικό στοιχείο της έρευνας του ΙΟΒΕ , ενώ δύο στις πέντε γυναίκες έναντι ένας στους πέντε άνδρες δηλώνουν ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για λόγους ανάγκης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ποιοτική αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας προκειμένου να εκλείψει το φαινόμενο της αύξησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία όμως συνοδεύεται από την εξασθένιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της και της εξ ανάγκης ανάληψής της από τους νέους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ