Σταδιακή απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας από την Κυβέρνηση

Αριθμός πρωτ: 989
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σταδιακή απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας από την Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που καταγράφονται στην πρόσφατη έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), γίνεται σαφής η συστηματική προσπάθεια της Κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς υπάρχει μεγάλη ανυποληψία στο χώρο των ΑΕΙ και των ΤΕΙ όλης της χώρας.
Οι ευθύνες του Υπουργείου είναι βαρύτατες καθώς στην έκθεση γίνεται λόγος για αδιαφορία όσον αφορά την αξιολόγηση αλλά και για δημοσιονομικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αφού το Υπουργείο φέρει απόλυτα την ευθύνη για την απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων, άνω των 2 εκατ. ευρώ, καθώς αρνήθηκε τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού για τη διαχείριση των πόρων της ΑΔΕΠ από το ΕΠΕΑΚ ΙΙ.
Επειδή εξαιτίας της ολιγωρίας και της αδράνειας του Υπουργείου σχετικά με την αξιολόγηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ δημιουργείται μια γενικότερη κατάσταση ανυποληψίας για την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Επειδή η προσπάθεια απαξίωσης των ιδρυμάτων αυτών έχει οδηγήσει σε μια σειρά σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, όπως το κλείσιμο πολλών Τμημάτων ΤΕΙ ,η υποβάθμιση του ερευνητικού έργου των πανεπιστημιακών Τμημάτων κ.τ.λ.
Επειδή τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα έχουν να επιδείξουν ένα πολύ σημαντικό και αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό έργο και επιβάλλεται το Υπουργείο να στηρίξει έμπρακτα την αξιοπιστία των ιδρυμάτων αυτών, αλλά και όλης της χώρας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας καθώς και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει προκειμένου να απορροφηθούν και να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή τα κονδύλια που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ