Σταδιακή αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας

Αριθμός πρωτ: 16642
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σταδιακή αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας.

Την έντονη οργή και αγανάκτηση των μελών της εκφράζει με πρόσφατη ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων, τονίζοντας τη σταδιακή αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας από την Κυβέρνηση, λόγω της αδράνειας και της αδιαφορίας που επιδεικνύει για τη στελέχωσή της.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η δασοπροστασία στη χώρα μας είναι ανέφικτη στην ουσία, καθώς υπάρχουν μόλις 800 Δασοφύλακες στα 1.112 δασοφυλακεία όλης της χώρας.
Επειδή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων κρίνει άμεση και επιτακτική την ανάγκη να ενισχυθεί η Δασική Υπηρεσία και η Δασοφυλακή με το αναγκαίο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών αυτών προκειμένου να υπάρχει δασοπροστασία, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον οι πυρκαγιές και οι καταστροφές των τελευταίων χρόνων.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει και με πρόσφατη Ερώτησή μου, η αγροφυλακή όπως δημιουργήθηκε, ουσιαστικά δεν επιτελεί κανένα ρόλο προστασίας των αγρών και του περιβάλλοντος.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να ενισχύσουν την Δασική Υπηρεσία και τη Δασοφυλακή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα , προκειμένου να προστατεύονται τα δάση και γενικότερα η ύπαιθρος από τις πυρκαγιές και τις καταστροφές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης