Σταδιακή κατάρρευση του προγράμματος «Ψυχαργώς»

Αριθμός πρωτ: 12906
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Σταδιακή κατάρρευση του προγράμματος «Ψυχαργώς».

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω τονίσει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την στήριξη των δομών ψυχικής υγείας στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται κανένα μέτρο από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Σε πρόσφατη επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη επιβεβαιώνεται η σταδιακή κατάρρευση του οράματος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στη χώρα μας και ο κίνδυνος της εγκατάλειψης του στόχου του προγράμματος «Ψυχαργώς», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή στη χώρα μας λειτουργούν συνολικά πάνω από 410 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στα οποία απασχολούνται 3.628 εργαζόμενοι, με σκοπό την αποασυλοποίηση , μέσω της παροχής υπηρεσιών υγείας και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρηματοδότησης για τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια και για το λόγο αυτό κρούει τον κώδωνα του κινδύνου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα προκειμένου να μην καταρρεύσει το πρόγραμμα «Ψυχαργώς» στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την εγκατάλειψή του από την Κυβέρνηση και τη σταδιακή απαξίωσή του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης