Στασιμότητα στον τομέα των ΑΠΕ

Αριθμός πρωτ: 1890
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Στασιμότητα στον τομέα των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την οικολογική οργάνωση Greenpeace η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλη στασιμότητα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά πιθανότητα να επιτύχουμε τους στόχους για την ανάπτυξης τους έως το 2010, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διείσδυση των ΑΠΕ πρέπει να είναι 18% επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, όπως ορίζεται στον εθνικό σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ όπου όλα τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συμπληρώσουν μέχρι τις 30-6-2010.
Επειδή στο εθνικό σχέδιο δράσης θα πρέπει η κάθε χώρα να δίνει σαφείς και ικανοποιητικές προτάσεις-λύσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι, η Greenpeace επισημαίνει την άμεση ανάγκη η κυβέρνηση να συμπληρώσει έγκαιρα το εθνικό σχέδιο δράσης ώστε να ικανοποιεί τη διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον κατά 18% έως το 2020.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την αδράνεια που επιδεικνύει η Κυβέρνηση στον τομέα αυτό και την ανάγκη λήψης άμεσων πρωτοβουλιών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει άμεσα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η ευρωπαϊκή Επιτροπή για διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον κατά 18% έως το 2020.

O Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης