Στελέχωση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4717
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Στελέχωση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Στην απάντηση της 11062/22-4-08 ερώτησής μου με το ίδιο θέμα και προκειμένου να δικαιολογηθεί η ελλειπής στελέχωση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, γίνεται επίκληση του Π/Δ 225/2000 σε ότι αφορά τον αριθμό των νεφρολόγων που πρέπει να υπηρετούν.
Παρόλο που το Π/Δ 225/2000 αφορά κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις για ίδρυση και λειτουργία Μονάδων εκτός νοσοκομείων και κλινικών, ενώ τις Μ.Τ.Ν. των Δημόσιων Νοσοκομείων διέπει η με αρ, Α2γ/288 Υπουργική Απόφαση του 1987, εντούτοις πάλι οι δύο νεφρολόγοι δεν επαρκούν για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. η οποία λειτουργεί μόνο εξαιτίας των υπεράνθρωπων προσπαθειών των ιατρών που υπηρετούν.
Επειδή οι νεφροπαθείς αγανακτούν γι’ αυτή την αντιμετώπιση αντιλαμβανόμενοι οτι κοροϊδεύονται και αγωνιούν για τους κινδύνους που διετρέχει η ίδια η ζωή τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να στελεχώσει και πότε, με επαρκές προσωπικό τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για να αποκατασταθεί η ηρεμία στους νεφροπαθείς και να λειτουργήσει η μονάδα ομαλά, χωρίς προβλήματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης