Στελέχωση των ΚΕΔΔΥ της Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 7256
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/3/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Στελέχωση των ΚΕΔΔΥ της Κρήτης.

Μεγάλα κενά σε προσωπικό εξακολουθούν να υπάρχουν στα τέσσερα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το νόμο 3699/2008, είναι απαραίτητο να υπηρετεί μία πλήρης διαγνωστική ομάδα με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή κλπ ανά 10.000 μαθητικό πληθυσμό.
Έτσι, το ΚΕΔΔΥ του νομού Ηρακλείου έχει ανάγκη σήμερα από δύο εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ένα φιλόλογο, δύο ψυχολόγους και μία κοινωνική λειτουργό.
Αντίστοιχα κενά υπάρχουν στα ΚΕΔΔΥ Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία τους.
Την ίδια στιγμή, πάνω από 1400 παιδιά έχουν υποβάλλει αίτηση για αξιολόγηση και είναι στην αναμονή και στα τέσσερα ΚΕΔΔΥ της Κρήτης.
Επειδή, η τελευταία πρόσληψη μόνιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού έγινε το 2003, χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκαν και στελεχώθηκαν τα τότε ΚΔΑΥ (σήμερα ΚΕΔΔΥ) και έκτοτε αφέθηκαν στην τύχη τους εξαιτίας της αδιαφορίας της προηγούμενης κυβέρνησης.
Επειδή, τα ΚΕΔΔΥ είναι ανάγκη να λειτουργήσουν πλήρως στελεχωμένα, προκειμένου να προσφέρουν συμβουλευτική και εκπαιδευτική στήριξη σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Επειδή το υπάρχον λιγοστό προσωπικό καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες οι οποίες όμως δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες.
Επειδή τα παραπάνω προβλήματα επισημαίνονται και από τον αιρετό στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να στελεχωθούν πλήρως τα τέσσερα ΚΕΔΔΥ της Κρήτης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνεχής και σωστή λειτουργία τους.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ