Στον «αέρα» τα πρόστιμα στις εφορίες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για μη επίδοση σημειώματος στους παραβάτες για παροχή εξηγήσεων

Αριθμός πρωτ: 898
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Στον «αέρα» τα πρόστιμα στις εφορίες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για μη επίδοση σημειώματος στους παραβάτες για παροχή εξηγήσεων.

Στον «αέρα» βρίσκονται πλέον τα πρόστιμα από τις εφορίες για χιλιάδες φορολογούμενους, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή προστίμων, τόσο από τις εφορίες όσο και από τα υπόλοιπα ελεγκτικά κέντρα του Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι εξηγήσεις στην εφορία πριν από την επιβολή προστίμων είναι υποχρεωτικές για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Επειδή, σύμφωνα και με τις προσταγές του Συντάγματος (Άρθρο 20, παράγραφος 2), η φορολογική Αρχή έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει στον παραβάτη την ευχέρεια να εκθέτει τις απόψεις του και, ειδικότερα, να του επιδίδει το σχετικό σημείωμα με κλήση για παροχή εξηγήσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή προστίμων από τις οικονομικές και ελεγκτικές Αρχές του Υπουργείου χωρίς προηγουμένως να υπάρχει επίδοση σχετικού σημειώματος στον παραβάτη προκειμένου να έχει την ευχέρεια να καταθέσει τις απόψεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ