Στρατιωτική θητεία πολυτέκνων

Αριθμός πρωτ: 3430
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Στρατιωτική θητεία πολυτέκνων.

Όπως είναι γνωστό, σε πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 16/6/2009 σχετικά με τη στρατιωτική θητεία, προβλέπεται για ειδικές περιπτώσεις στρατευμένων, να υπηρετούν όλη τη θητείας τους σε πόλεις του κέντρου και όχι σε παραμεθόρια περιοχή, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους.
Επιπλέον, στην απάντηση της 1314/1-7-09 Ερώτησής μου αναφέρεται ότι: «Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1β της υπ’ αριθμ. Φ.421.4/2/204367/Σ.969/19-6-09 απόφασης ΥΕΘΑ, με την οποία επήλθε μείωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών και των Οπλιτών του Στρατού Ξηράς, οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας (οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια και ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια), απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ μηνών, εφόσον κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 ή θα καταταχθούν μεταγενέστερα», εξέλιξη που σίγουρα δεν ικανοποιεί τους πολύτεκνους, καθώς δεν υπάρχει αναλογική μείωση της στρατιωτικής τους θητείας.
Επειδή, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) ζητάει με έγγραφό της την ένταξη των τέκνων πολυτέκνων στις ειδικές περιπτώσεις που θα υπηρετούν τη θητεία τους, στα κέντρα κατάταξης ή κοντά στις πόλεις και όχι μόνο σε παραμεθόρια περιοχή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εαν προτίθεται να εντάξει τα τέκνα πολυτέκνων στις ειδικές περιπτώσεις στρατευμένων, αποκαθιστώντας με αυτό τον τρόπο την αδικία της μη αναλογικής μείωσης της θητείας τους, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης