Συγγραφή διδακτικού πακέτου και δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για το Γυμνάσιο

Αριθμός πρωτ: 503
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Συγγραφή διδακτικού πακέτου και δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για το Γυμνάσιο

Ως γνωστόν, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για έργο με 14 υποέργα, ύψους 420.000 ευρώ, το καλοκαίρι του 2006, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για τη «Συγγραφή διδακτικών πακέτων και δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για το Γυμνάσιο».
Στόχος των 14 υποέργων ήταν να δημιουργηθούν για το Γυμνάσιο:
1) Διδακτικά πακέτα, δηλαδή νέα βιβλία, για Ιστορία, Αγγλικά και Μουσική
2) Τετράδια εργασιών για Αρχαία Ελληνικά
3) Ιστορικοί Άτλαντες, και
4) Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) για Μαθηματικά, Ελληνική Γλώσσα και
Εικαστικά.
Ο διαγωνισμός, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η οποία θα επικυρωθεί στο αμέσως επόμενο Συντονιστικό Συμβούλιο, θα ακυρωθεί, γιατί η όλη διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008.
Η κατάσταση αυτή έχει διαμορφωθεί, γιατί δεν έχει υπογραφεί από την Υπουργό εδώ και επτά μήνες, το αποτέλεσμα των Επιτροπών Αξιολόγησης των δειγμάτων που κατατέθηκαν, ώστε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, να πληρωθούν οι αξιολογητές και να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
Επειδή δεν δικαιολογείται η χώρα μας να χάνει πόρους που έχει ανάγκη, και ιδιαίτερα ο χώρος της παιδείας.
Επειδή είναι άδικο να μην πληρώνονται όσοι εργάστηκαν και να πηγαίνει τόση προσπάθεια χαμένη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να υπογράψει άμεσα και πριν από την ακύρωση του διαγωνισμού, τις αναγκαίες αποφάσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο και να μην χαθούν πόροι του Γ’ ΚΠΣ, όταν μάλιστα έχει γίνει με επιτυχία και έγκαιρα η όλη διαδικασία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης