Συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ώστε να δώσουν μακροχρόνιες λύσεις στην κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης της Ελλάδας κατέθεσε μιλώντας στη Βουλή ο Μανόλης Στρατάκης

Ηράκλειο 20/5/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Σοφ. Στρατάκης μιλώντας την Τρίτη (18/5) στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», επεσήμανε ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου δείχνει από την πλευρά της Κυβέρνησης την αγωνία αλλά και την αναγκαιότητα που υπάρχει, προκειμένου να προχωρήσουμε σε διαδικασίες που επιταχύνουν τις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά κυρίως που επιταχύνουν την ανάπτυξη της χώρας.
Τόνισε ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την εθνική οικονομία καθώς το 90% των επενδύσεων ανακυκλώνεται στην εγχώρια αγορά, την ώρα που εγκαταστάσεις ενός γιγαβάτ αυξάνουν το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 1,4%.
Με το συζητούμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ επιταχύνονται τόσο η εκπλήρωση του εθνικού δεσμευτικού στόχου για κάλυψη του 20% των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ, όπως και των αντίστοιχων εθνικών στόχων που αναφέρονται στο 40% κατ’ ελάχιστον της συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στο 20% στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη μέχρι το 2020, αλλά και στο 10% για την ενέργεια που απαιτείται στις μεταφορές.
Επίσης, προωθούνται:
– η απλοποίηση και ορθολογικοποίηση διαδικασιών έκδοσης άδειας παραγωγής,
– η συγχώνευση διαδικασιών σε μια και μόνο διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
– η χορήγηση άδειας παραγωγής όταν απαιτείται να είναι προϋπόθεση για την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης,
– η απόδοση σημαντικού μέρους των εσόδων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
– η αυτοτελής υπηρεσία εξυπηρέτησης αυτών των επενδύσεων.
Ο κ.Στρατάκης κατέθεσε μάλιστα και την πρόσφατη εμπειρία που είχε από την παρακολούθηση ενός συνεδρίου στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας της Ε.Ε. στη Βαλένθια, το οποίο αφορούσε το μεσογειακό σχέδιο ηλιακής ενέργειας (Mediterranean Solar Plan), όπου αναδείχθηκαν όλες αυτές τις αναγκαιότητες και επισημάνθηκε ότι η ενεργειακή ζήτηση στις μεσογειακές χώρες την επόμενη εικοσαετία θα αυξηθεί κατά 70%.
Επίσης τόνισε ότι «όπως προέκυψε από τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό ηλιοφάνειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου φτάνει μέχρι και τις 3000 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος και στην Ελλάδα περίπου τις 2500 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος, που σημαίνει, ότι είμαστε σε μια πλεονεκτική θέση που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και την ηλιακή αλλά ταυτόχρονα και την αιολική ενέργεια, που θα αποτελούν εκ των πραγμάτων τις μακροχρόνιες λύσεις για την κάλυψη ενεργειακής ζήτησης συνολικά στην περιοχή».
Το μεσογειακό σχέδιο ηλιακής ενέργειας δράσης προβλέπει βεβαίως συγκεκριμένα πράγματα, όπως η ανάπτυξη εφαρμογών για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς επίσης και η ανάπτυξη της μικρής κλίμακας διεσπαρμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από όλες συνολικά τις τεχνολογίες που έχουν σχέση με τις ΑΠΕ. Βεβαίως, συνθήκες κλειδιά για την επίτευξη των στόχων του μεσογειακού σχεδίου ηλιακής ενέργειας είναι να υπάρξει ένα συγκεκριμένο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, να κατοχυρωθούν διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης, επαρκείς χρηματοδοτικοί μηχανισμοί καθώς και επαρκής χωρητικότητα στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.
Κλείνοντας ο κ.Στρατάκης παρέθεσε μία σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για αξιοποίηση των ΑΠΕ:
– Αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων όπως είναι η τοπική αποθήκευση της ενέργειας και η αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων μεταφοράς.
– Αξιοποίηση ΑΠΕ (ηλιακής-αιολικής) όχι μόνο για ενεργειακή επάρκεια αλλά και για εξαγωγή ενέργειας.
– Επανεξέταση της μείωσης της τιμής από 0,49 ευρώ ανά κιλοβατώρα σε 0,41 ευρώ στις μη διασυνδεδεμένες περιοχές.
– Δημιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων που συνάδει με την ανάπτυξη αυτών των μορφών ενέργειας στο θαλάσσιο και νησιωτικό χώρο της Ελλάδας.
– Διευθέτηση των ζητημάτων σχετικά με τη γη υψηλής παραγωγικότητας και χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας ως αγροτικό προϊόν σε συνδυασμό με την παραγωγή προϊόντων που έχουν ανάγκη αυξημένης σκίασης. Μία πρόταση που είχε καταθέσει ο κ.Στρατακης εδώ και δύο χρόνια.
– Όχι κατ΄ανάγκη έκδοση άδειας για την εκτέλεση έργου ΑΠΕ καθώς ο μηχανικός θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για το έργο.
– Αποσύνδεση της ΡΑΕ από την διαδικασία αδειοδότησης και ενδεχόμενη αντικατάστασή της από το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), έναν άλλο φορέα του Υπουργείου, προκειμένου να απλοποιηθούν τα πράγματα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.