Συμβολή στο διάλογο για μία Κρήτη βιολογική

Συμβολή στο διάλογο για μία Κρήτη βιολογική.

Απαντητική επιστολή του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη στον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης κο Νίκο Μπιρλιράκη.

Προς: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης.

Αγαπητέ Νίκο,

Έλαβα την πρόταση σου με τίτλο «Κρήτη-Πράσινο νησί» και σε συγχαίρω για την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι o στόχος μπορεί να επιτευχθεί αν στην πράξη υπάρξουν συνέργειες για την κατάκτησή του, ιδιαίτερα από τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες παραγωγής, ώστε το Brand name να προκύψει από την ύπαρξη προϊόντων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σ΄αυτή την στόχευση.
Συμφωνώ ότι πρέπει να πειστεί ο αγρότης παραγωγός, αλλά το μεγαλύτερο όπλο για αυτή την κατάκτηση είναι το κίνητρο από την διάθεση και το κέρδος της δικής του παραγωγής.
Πολλά απ’αυτά που προτείνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως θα πρέπει να περιορίσουμε τις εισαγωγές προϊόντων και εφοδίων όχι με διοικητικά μέτρα αλλά κυρίως εξαιτίας της επάρκειας και σωστής διάθεσης των ντόπιων προϊόντων και κυρίως πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι δια του παραδείγματος προς όλες τις κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του Αγροτικού Τομέα.
Είναι γεγονός ότι, πραγματική και διαχρονική στήριξη του παραγωγού μπορεί να υπάρξει μόνο αν ο ίδιος ο παραγωγός συμμετέχει στην ολοκλήρωση του τομέα που υπηρετεί, γιατί τότε μόνο θα εισπράξει αυτό που του αναλογεί από κάθε πηγή εισοδήματος αλλά και θα παραχθεί η αναγκαία παραγωγή που θα ισχυροποιήσει τη θέση του παραγωγού προς το συμφέρον και την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, τους οποίους πρέπει να πολλαπλασιάσουμε.

Τρία παραδείγματα:

α) Η βιολογική γεωργία απαιτεί τη χρήση οργανικών λιπασμάτων που δυστυχώς εισάγουμε. Η αξιοποίηση κάθε είδους οργανικής ύλης και επαναχρησιμοποίηση της σε τοπικό επίπεδο, άρα και η διαφορετική αξιοποίηση των αστικών οργανικών υπολειμμάτων, είναι αναγκαιότητα άμεσα συνδεδεμένη με την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
β) Η κτηνοτροφία απαιτεί ζωοτροφές τις οποίες παίρνει από άλλες περιοχές ή εισάγει από άλλες χώρες. Όμως η συγκαλλιέργεια της ελιάς με ψυχανθή και δημητριακά μαζί για παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκαίων ζωοτροφών
γ) Η απόκτηση σημείων πώλησης ντόπιων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι μια πρωτοβουλία που έχει δυνατότητα να σταθεί, ιδιαίτερα αν συνδυασθεί με την προβολή της υγιεινής της κρητικής παραδοσιακής διατροφής που απλόχερα παρέχει η διεθνής επιστημονική κοινότητα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Ηρακλείου