Συμμετοχή ΔΕΠ στην επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των κολεγίων

Αριθμός πρωτ: 3243
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή ΔΕΠ στην επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των κολεγίων.

Τη περιθωριοποίηση και τον εξαναγκασμό σε παραίτηση, από τον Υπουργό Παιδείας, με αποτέλεσμα την μη συμμετοχή των πανεπιστημιακών στην επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Κολεγίων καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού(ΠΟΣΔΕΠ).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της ΠΟΣΔΕΠ στις 7.08.09, εξαιτίας των εμποδίων που δημιουργούσαν στις αλόγιστες και μετά από εικονικούς ελέγχους αδειοδοτήσεις κολεγίων, οι πανεπιστημιακοί που μετείχαν στην επιτροπή περιθωριοποιήθηκαν και εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, με αποτέλεσμα να είναι στην επιτροπή εντονότερη η παρουσία των ανθρώπων των κολεγίων και η χορήγηση των αδειών να γίνεται με ελέγχους αστραπή. Αυτό θα σημάνει, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, την ουσιαστική απελευθέρωση, χωρίς προηγούμενους ουσιαστικούς ελέγχους, των ιδιωτικών Πανεπιστημίων.
Επιπλέον με επιστολή του προς τον υπουργό παιδείας, ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, ζητά ο ορισμός του μέλους ΔΕΠ στην επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των κολεγίων να γίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ και από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων σημειώνοντας πως ήδη συμμετέχουν τόσο στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας όσο και στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επειδή, όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, με τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών στην παραπάνω επιτροπή, τους δίδεται η δυνατότητα να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αρχίζουν να δημιουργούνται στη χώρα μας.
Επειδή, η συμμετοχή πανεπιστημιακών στην επιτροπή εξασφαλίζει τον ουσιαστικό έλεγχο των κολεγίων για την αδειοδότησή τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει αποδεκτό το αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ για ορισμό του μέλους ΔΕΠ στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου των κολεγίων προκειμένου να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος των κολεγίων πριν από τη χορήγηση σε αυτά αδειών λειτουργίας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης