Συμμετοχή Ειδικών επιστημόνων στην Α’θμια Εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 149
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/7/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Ειδικών επιστημόνων στην Α’θμια Εκπαίδευση.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναφέρεται στο σχεδιασμό του νέου ολοήμερου δημοτικού σχολείου και στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμά του.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται για τους μαθητές του δημοτικού, η ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές Συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα κλπ.
Επειδή, στα παραπάνω διδακτικά αντικείμενα μπορούν να εμπλακούν και άλλες ειδικότητες όπως γεωπόνοι περιβαλλοντολόγοι κλπ, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη διδασκαλία τους.
Επειδή, θα μπορούσαν, όσοι από αυτούς τους επιστήμονες που έχουν παιδαγωγική κατάρτιση, να συμμετέχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ισότιμα με τις άλλες ειδικότητες.
Επειδή, μία ενδεχόμενη αξιοποίηση των ειδικοτήτων αυτών στη δημόσια εκπαίδευση θα βελτίωνε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές του δημοτικού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός
Αν προτίθεται και με ποιό χρονοδιάγραμμα να εντάξει όσους από τους ειδικούς επιστήμονες έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και επάρκεια, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα πλαίσια του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος του νέου ολοήμερου δημοτικού σχολείου, δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία να αναδείξουν την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης