Συμμετοχή της ΑΣΠΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών

Αριθμός πρωτ: 497
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΑΣΠΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών.

Συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών(ΕΣΚ) διεκδικεί η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος(ΑΣΠΕ), η οποία αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των 180.000 πολύτεκνων οικογενειών που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Λόγω του μεγέθους μιας πολύτεκνης οικογένειας, αριθμεί τουλάχιστον 6 μέλη, έντονο είναι το ενδιαφέρον της σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση όπως είναι το κόστος, η ποιότητα, η εύκολη πρόσβαση και άλλα.
Για το λόγο αυτό η Συνομοσπονδία παρακολουθεί τα θέματα του καταναλωτή και παρεμβαίνει όπου κρίνει σκόπιμο αλλά κάνοντας και αντίστοιχες παρεμβάσεις προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέλος της Ομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της.
Επειδή, ο αριθμός των πολύτεκνων στην Ελλάδα είναι περίπου 1.000.000 πολίτες δηλαδή η μεγαλύτερη ομάδα καταναλωτών της χώρας των οποίων οι οικογένειες επηρεάζονται περισσότερο από μια κοινή οικογένεια από τα θέματα που αφορούν τον καταναλωτή.
Επειδή, με την απόφαση Ζ1-116 του Υπ. Ανάπτυξης με θέμα Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΕΣΚ δεν υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή εκπροσώπου από την ΑΣΠΕ στο εθνικό συμβούλιο καταναλωτών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:

Εάν προτίθεται να τροποποιήσει την με αριθμό Ζ1-116 απόφασή του σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και να συμπεριλάβει και έναν εκπρόσωπο από την ΑΣΠΕ δίνοντας έτσι το δικαίωμα στις πολύτεκνες οικογένειες να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στα θέματα που αφορούν τον καταναλωτή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ