Συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ στα σχέδια βελτίωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Αριθμός πρωτ: 6722
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ στα σχέδια βελτίωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Με επιστολή του το ΓΕΩΤΕΕ καθιστά σαφείς τους λόγους για τους οποίους ζητάει τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση για την υπό έκδοση κοινή υπουργική απόφαση(ΚΥΑ), σχετικά με τη ρύθμιση των διαδικασιών και των δικαιολογητικών για τη σύνταξη, υποβολή και έγκριση των σχεδίων βελτίωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προϋπολογισμού μέχρι 50.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ.
Το ΓΕΩΤΕΕ κάνει λόγο για την αναγκαιότητα συμμετοχής του, καθώς οι γεωτεχνικοί είναι οι καθ’ ύλη αρμόδιοι επιστήμονες και η επιστημονική τους γνώση είναι απαραίτητη στις διαδικασίες αλλά και στις πολιτικές που θα εφαρμοστούν για τα θέματα της αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης της υπαίθρου.
Επειδή το ΓΕΩΤΕΕ κάνει λόγο για τη συμμετοχή του στην κατάρτιση και των υπόλοιπων αγροτικών προγραμμάτων του Δ’ ΚΠΣ, καθώς αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας σε ζητήματα αγροτικής εφαρμογής και ανάπτυξης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτή τη συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ, ως θεσμοθετημένου συμβούλου, στην κατάρτιση της Κ.Υ.Α. για τα σχέδια βελτίωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και των υπόλοιπων αγροτικών προγραμμάτων του Δ’ ΚΠΣ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης