Συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης με τη Μicrosoft

Αριθμός πρωτ: 14568
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης με τη Μicrosoft.

Όπως είναι γνωστό, τον Ιανουάριο του 2008, ψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Κύρωση της Συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Μicrosoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
Την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα στις 24/1/2008, δηλώνατε με σιγουριά ως Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ότι είχατε λάβει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τη Microsoft.
Έναν χρόνο μετά, και ύστερα από επανειλημμένες παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Απάντησή της, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σχετική επιστολή της προς την ελληνική κυβέρνηση -κατόπιν και της υποβολής καταγγελίας από δύο ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις- σχετικά με προβλήματα που τελικά παραδέχεται ότι ανακύπτουν από τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τη Microsoft.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η καταγγελία παρείχε συγκεκριμένες πληροφορίες και προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η εν λόγω συμφωνία ήταν πράγματι νομικώς δεσμευτική και παρήγαγε έννομες συνέπειες.
Με άλλα λόγια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη συμφωνία απευθείας ανάθεσης έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για το ελληνικό κράτος και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αποδείξει ότι η συμφωνία δεν παραβιάζει διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας περί δημοσίων συμβάσεων.
Έτσι, η πραγματικότητα είναι ότι η Επιτροπή δεν έδωσε ποτέ την έγκρισή της για αυτή τη συμφωνία, αλλά, αναγκάστηκε να αποκαλύψει την ύπαρξη επιστολής προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τον έλεγχο της συμφωνίας και για το εάν αυτή τηρεί το κοινοτικό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων και ανταγωνισμού.
Επειδή οι ισχυρισμοί σας πριν από ένα περίπου χρόνο στη Βουλή, αποδεικνύονται ψευδείς και εκθέτουν τη χώρα.
Επειδή είναι ανάγκη να δωθούν εξηγήσεις για τους πραγματικούς όρους της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Microsoft.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος αναφορικά με την συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με την Microsoft, καθώς και πώς θα καταφέρει να αποφύγει την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν αποκαλυφθεί ότι η εν λόγω συμφωνία με τη Microsoft, είχε δεσμευτικό χαρακτήρα για το ελληνικό δημόσιο, πράγμα που αντιβαίνει το κοινοτικό δίκαιο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης