Συνδετήριος δρόμος του Δ.Δ Σταβγιών του Δήμου Κόφινα με το Δ.Δ. Βαγιωνιάς του Δήμου Γόρτυνας

Αριθμός πρωτ: 9560
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συνδετήριος δρόμος του Δ.Δ Σταβγιών του Δήμου Κόφινα με το Δ.Δ. Βαγιωνιάς του Δήμου Γόρτυνας.

Στην 7674/7-1-2007 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα, η απάντηση αναφερόταν σε κονδύλια του Προγράμματος «Θησέας» στους Δήμους Γόρτυνας και Κόφινα, και χρηματοδοτήσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου που αποτελούν μικρό μόνο μέρος των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των πολλών αναγκών σε έργα που έχουν ανάγκη οι φορείς της αυτοδιοίκησης.
Επειδή το μήκος του δρόμου είναι μόνο 4 χιλιόμετρα, τα τεχνικά έργα έχουν γίνει πριν από αρκετά χρόνια και η ασφαλτίστρωσή του, όχι μόνο θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους των δύο Δήμων αλλά και όλους τους διερχόμενους από τον νοτιότερο άξονα του νομού Ηρακλείου αλλά και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά την Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού για το συγκεκριμένο έργο που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης