Συνεχής μείωση των πόρων που διατίθενται για την ελληνική γεωργία

Αριθμός πρωτ: 3635
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Συνεχής μείωση των πόρων που διατίθενται για την ελληνική γεωργία.

Τη συστηματική περικοπή των προβλεπόμενων ποσών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη Γεωργία τα τελευταία χρόνια καταγγέλλει η Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας.
Σύμφωνα με τη ΓΕΣΑΣΕ, η αγροτική ανάπτυξη, η οποία συνδέεται άμεσα με το ρυθμό ανάπτυξης των δημοσίων δαπανών, για μία ακόμη φορά αναβάλλεται, καθώς η μείωση των προβλεπόμενων πόρων που θα διατεθούν για τη Γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου φτάνει το 32% σε ονομαστικές τιμές και το 45% σε πραγματικές.
Σε ό,τι αφορά την πρόταση Νόμου για τη φορολόγηση της αγροτικής ακίνητης περιουσίας, η ΓΕΣΑΣΕ θεωρεί ως απαράδεκτη κάθε σκέψη επιβολής οποιασδήποτε φορολογικής επιβάρυνσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων, όπως των στάβλων, των αποθηκών κτλ, ειδικά των επαγγελματιών αγροτών.
Επειδή η ΓΕΣΑΣΕ καλεί την Κυβέρνηση να αποσυνδέσει τους πόρους που διατίθενται στον ΟΓΑ από τις συνολικές δαπάνες για την ανάπτυξη της Γεωργίας και να κατανείμει τους πόρους που αντιστοιχούν για την αύξηση των αγροτικών συντάξεων στα επίπεδα της εθνικής ελάχιστης σύνταξης.
Επειδή, σύμφωνα με τη ΓΕΣΑΣΕ, επιτακτική ανάγκη είναι και η υλοποίηση ενός μακροχρόνιου προγράμματος αντιμετώπισης της επερχόμενης ερημοποίησης μεγάλων τμημάτων της χώρας και των επιπτώσεών της στην αγροτική παραγωγή και την ύπαιθρο,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Αν προτίθενται να κάνουν δεκτή την πρόταση της ΓΕΣΑΣΕ και να αυξήσουν τους πόρους που κατευθύνονται στις δημόσιες επενδύσεις και τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων προκρίνοντας στοχευμένες δράσεις και τομείς, με τις επιλογές αυτές να μην είναι αποσπασματικές και να υπηρετούν ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες κοινοτικές πολιτικές.
2) Αν προτίθενται να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους για τη στήριξη των έμμεσων επενδύσεων των παραγωγών, την ένταξη των νέων αγροτών, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας του αγροτικού τομέα και τη σύνδεση με την αγορά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ