Συνεχής πτώση της Ελλάδας στο Δείκτη Ετοιμότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Αριθμός πρωτ: 6691
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Συνεχής πτώση της Ελλάδας στο Δείκτη Ετοιμότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Συνεχή πτώση της Ελλάδας στο Δείκτη Ετοιμότητας για τη χρήση νέων τεχνολογιών, καταγράφει η Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που παρουσίασε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων.
Ειδικότερα η Ελλάδα κατέλαβε την 48η θέση την περασμένη χρονιά σημειώνοντας απώλεια 5 θέσεων σε σύγκριση με το 2005-2006, οπότε και βρισκόταν στην 43η θέση. Σύμφωνα με την έκθεση η καθοδική πορεία της Ελλάδας οφείλεται σε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα της χώρας, όπως το κόστος των διοικητικών ρυθμίσεων, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από τους Έλληνες και τις επιχειρήσεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Επειδή, όπως αποδεικνύει η Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, οι ρυθμοί με τους οποίους η Ελλάδα πραγματοποιεί αλλαγές που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και την υιοθέτησή τους από την κοινωνία, χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς.
Επειδή η υστέρηση αυτή επηρεάζει σημαντικά τη συνολική ανταγωνιστική ικανότητα της χώρας,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να προβεί στη βελτίωση των κινήτρων για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς επίσης και την ανάπτυξη μέτρων που να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.
2) Αν προτίθεται να προβεί στην έναρξη συστηματικού διαλόγου μεταξύ αγοράς και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, με την παράλληλη αύξηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης