Συνεχής υποβάθμιση και επερχόμενη κατάρρευση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Αριθμός πρωτ: 15800
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Συνεχής υποβάθμιση και επερχόμενη κατάρρευση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στο οικονομικό αδιέξοδο που έχει περιέλθει πλέον ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο οποίος αναγκάζεται σε εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα για την πληρωμή των συντάξεων, ενώ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και προς τρίτους, όπως προμηθευτές, νοσοκομεία κλπ.
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας αντιδρά στη συνεχή υποβάθμιση, στον οικονομικό στραγγαλισμό και στην αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης των μικρών επιχειρηματιών.
Σύμφωνα με την ΓΣΕΒΕΕ, με την προσθήκη – ενοποίηση σε έναν ήδη οικονομικά προβληματικό και υποχρηματοδοτούμενο Οργανισμό τριών νέων ελλειμματικών Ταμείων, χωρίς αναλογιστικές μελέτες και χωρίς μέριμνα για κάλυψη των ελλειμμάτων, στην πραγματικότητα νομοθετήθηκε η οικονομική κατάρρευση του ΟΑΕΕ.
Επειδή η ΓΣΕΒΕΕ διαμαρτύρεται έντονα για τη δρομολογημένη μείωση των συντάξεων ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα που δημιουργήθηκαν με ευθύνη της Κυβέρνησης.
Επειδή η Συνομοσπονδία έχει προβεί επανειλημμένως στην υπόδειξη σταθερών και θεσμοθετημένων λύσεων, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν γίνει αποδεκτές, με απώτερο στόχο να περιθωριοποιηθεί το κοινωνικό και οικονομικό στρώμα των μικρομεσαίων στην Ελλάδα προς όφελος των ολίγων και ισχυρών.
Επειδή η ΓΣΕΒΕΕ θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ανάδειξη και ανατροπή των συνεπειών από ένα υποβαθμισμένο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων που επιμελώς σχεδιάζεται και προωθείται τα τελευταία χρόνια,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου αφενός να αποτραπεί η επερχόμενη κατάρρευση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και αφετέρου οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να απολαμβάνουν ένα ποιοτικότερο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, ως ελάχιστη ανταπόδοση προς αυτούς που αποτελούν την καρδιά της ελληνικής οικονομίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης