Συνεχίζεται η απαξίωση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της χώρας από το Υπουργείο Πολιτισμού

Αριθμός πρωτ: 15564
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Συνεχίζεται η απαξίωση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της χώρας από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με την 12457/20-5-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την εικόνα εγκατάλειψης που επικρατεί στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία όλης της χώρας, με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, εκθέτοντας τη χώρα ανεπανόρθωτα και προκαλώντας, πέραν της σημαντικής δυσφήμισης, μεγάλη ζημία στην οικονομία εν γένει του τόπου, η οποία ως επί το πλείστον εξαρτάται από τον τουρισμό.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης επισημαίνονται απλώς οι προκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη λιγοστού, σε σχέση με τις ανάγκες, εποχικού και μόνιμου προσωπικού, ενώ καμία αναφορά δεν γίνεται στο πρωτοφανές σκηνικό ντροπής που επικρατεί στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας, το οποίο ελάχιστα έχει αλλάξει μετά και τις τοποθετήσεις των εκτάκτων, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου.
Σε πολλά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, τόσο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όσο και στα νησιά του Αιγαίου, χιλιάδες τουρίστες εξακολουθούν να βρίσκουν τις πόρτες κλειστές μετά τις τρεις το μεσημέρι, ενώ άλλα δεν αναμένεται να ανοίξουν πριν από τις αρχές Ιουλίου.
Επειδή χαρακτηριστικά είναι και τα δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, στα οποία γίνεται λόγος για κατάρρευση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων που ντροπιάζει τους Έλληνες, ενώ σε άλλες δυσφημιστικές αναφορές, υπογραμμίζεται και η απασχόληση λιγότερων από 100.000 υπαλλήλων στον πολιτιστικό τομέα της Ελλάδας, που αυτός αντιστοιχεί στο ένα όγδοο αυτών της Μεγάλης Βρετανίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί, πέραν της καθυστερημένης πρόσληψης του λιγοστού έκτακτου προσωπικού στην οποία προέβη, προκειμένου να αλλάξει άρδην το πρωτοφανές σκηνικό ντροπής που επικρατεί στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας που μας εκθέτει διεθνώς και πλήττει την οικονομία του τόπου εν γένει, η οποία ως επί το πλείστον εξαρτάται από τον τουρισμό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης